DESPRE NOI

Digital Innovation Hub of Moldova (DIH of Moldova) este un proiect creat în decembrie 2021 de către Asociația pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologiilor Inovaționale (ACETI), împreună cu un grup de companii IT regionale, naționale și internaționale, după modelul European Digital Innovation Hub din România, care asigură conexiuni dintre startupuri, investitori, acces la finanțări pentru transformare digitală, fiind în același timp și o platformă care conectează companiile din regiune cu profesioniști, viitori specialiști, furnizori și utilizatori.

DIH of Moldova la conferința „Specializarea inteligentă – perspective de dezvoltare în Regiunea Nord”

DIH Activitati DIH of Moldova la conferința „Specializarea inteligentă – perspective de dezvoltare în Regiunea Nord”

Digital Innovation Hub of Moldova administrat de către ACETI, a participat la lucrările Conferinței „Specializarea inteligentă – perspective de dezvoltare în Regiunea Nord” organizată de Agenția de Dezvoltare Regională Nord, sub egida Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, în colaborare cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

În cadrul conferinței a fost prezentată viziunea Digital Innovation Hub of Moldova la specializarea inteligentă a IMM-urilor. Exemplele prezentate au ilustrat modalitatea de funcționare a mecanismului One Stop Shop pentru implemenetarea soluțiilor inteligente pentru creșterea competitivității companiilor.

Digital Innovation Hub of Moldova este un proiect creat în decembrie 2021 de către ACETI, împreună cu un grup de companii IT regionale, naționale și internaționale.

DIH of Moldova este implementat în cadrul Proiectului Tehnologiile Viitorului – Innovate Moldova (finanțat de USAID Moldova și Embassy of Sweden in Chisinau)