DESPRE NOI

Digital Innovation Hub of Moldova (DIH of Moldova) este un proiect creat în decembrie 2021 de către Asociația pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologiilor Inovaționale (ACETI), împreună cu un grup de companii IT regionale, naționale și internaționale, după modelul European Digital Innovation Hub din România, care asigură conexiuni dintre startupuri, investitori, acces la finanțări pentru transformare digitală, fiind în același timp și o platformă care conectează companiile din regiune cu profesioniști, viitori specialiști, furnizori și utilizatori.

Un an împreună!

Evenimente Un an împreună!

În ziua de 11 septembrie 2020, Asociația pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologiilor Inovaționale (ACETI) în colaborare cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) au organizat un eveniment cu semnificație dublă, sărbătorirea Zilei Internaționale a Programatorilor, cât și împlinirea unui an de la lansare a ACETI.

La eveniment au participat atât reprezentanții partenerilor din mediul academic (Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Colegiul Politehnic din mun. Bălți, Colegiul Tehnic Feroviar din mun. Bălți și a Școlii Profesionale nr. 5), mediul de afaceri (reprezentanții a circa 15 companii IT locale, naționale și internaționale), reprezentanții organizațiilor naționale și internaționale de susținere a businessului (ATIC, Moldova IT Park, Tekwill, Helvetas Moldova, GIZ Moldova), cât și reprezentanții Primăriei mun. Bălți.

Președintele ACETI Ion BODRUG a subliniat că ACETI timp de un an a reușit să organizeze circa 40 activități cu implicarea a 50 instituții de învățământ din mun. Bălți și 10 raioane din regiunea de nord a RM cu o participare de aproape O MIE de PERSOANE pasionate de IT, din care mai mult de 70% sunt tineri liceeni, elevi de la instituții profesional tehnice și studenți USARB. Cele mai importante activități au ținut de activități de orientare profesională, mese rotunde cu mediul academic (USARB, Instituțiile profesional tehnice și profesorii de informatică de liceu și gimnaziu), colaborări cu ATIC, contribuție la inițierea procesului de diversificare a listei programelor de studiu la USARB și Colegiul Politehnic din mun. Bălți la specialitățile IT.

Pe parcursul primului an de activitate au fost întreprinse mai multe vizite de documentare la Brașov, Iași, Piatra Neamț, Comrat.

Au fost încheiate mai multe acorduri de cooperare (instituții de învățământ și alte asociații regionale și naționale de profil), dar și acorduri de implementare a anumitor proiecte.

Generalizând putem afirma că ACETI s-a afirmat ca inițiator pentru multe activități cu impact care implică dezvoltarea domeniului de tehnologii inovaționale în mun. Bălți și regiunea de nord a RM.

Ne bucurăm că în campania de admitere 2020 în mun. Bălți la specialitățile de IT toate locurile bugetare au fost acoperite. Conform datele oficiale disponibile remarcăm că la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, la specialitățile din domeniul Tehnologii ale informației și comunicațiilor au fost acoperite integral 100% toate locurile bugetare (ciclul I licență și ciclul 2 masterat). Mai mult, la ciclul I comparativ cu anul precedent cu circa 15%, dar la masterat numărul celor admiși la acest domeniul de studiu este cu peste 50%.

Vom mai remarca că și la instituțiile profesional tehnice (Colegiul Tehnic Feroviar din Bălți, Colegiul Politehnic din Bălți și Școala Profesională nr. 5) specialitățile de IT au fost la fel solicitate și cotele bugetare au fost îndeplinite ușor.

Este îmbucurător acest lucru așa cum specialiști din domeniul IT sunt solicitați la companiile locale IT și non IT.

Pentru următorul an de activitate ACETI își propune:

 1. Continuarea activităților care au fost începute inițial:
  1. activități de orientare profesională în IT
  2. menținerea dialogului bilateral: companii IT și mediul academic
  3. identificarea posibilităților de creștere profesională continuă a tinerilor pasionați de IT
 1. Implicarea mai activă a companiilor locale IT în creștere profesională a celor care studiază acest domeniu la instituțiile cu specialități IT din mun. Bălți.
 2. Organizarea de activități de consolidare a potențialului uman existent în mun. Bălți pentru creșterea competitivității companiilor locale IT și non IT în implementarea tehnologiilor inovaționale.
 3. Efectuarea studiului privind identificarea calificărilor necesare pentru angajații din domeniul IT și inginerie din întreprinderile mun. Bălți.
 4. Colaborarea mai intensă cu autoritățile publice locale, așa ca domeniul IT să fie inclus ca unul prioritar în planul de dezvoltare al mun. Bălți și să fie promovat.

Decanul Facultății de Științe Reale, Economice și ale Mediului, dr., conf. univ. Ina CIOBANU în numele administrației USARB a mulțumit tuturor celor prezenți la eveniment și a felicitat comunitatea IT din mun. Bălți cu ocazia Zilei Internaționale a Programatorilor. Totodată a subliniat că în cadrul facultății sunt pregătiți un spectru larg de specialiști, printre care și cei din domeniul Tehnologiilor ale informației și comunicațiilor. Dna decan a remarcat că studenții la specialitățile IT (atât ciclul I, licență cât și ciclul II licență) sunt solicitați și sunt angajați în companiile de IT chiar din anii de studenție.

Tot în mesajul dnei Ina CIOBANU a venit cu un cuvânt de felicitare pentru ACETI cu ocazia unui an de activitate. A fost subliniat că colaborarea a fost una buna și utilă. De remarcat că USARB în colaborare cu ACETI au inițiat lansarea unui nou program de studiu la ciclul I licență Tehnologia Informației.

În cadrul festivității dedicate marcării Zilei Internaționale a Programatorilor directorul companiei Reliable Solutions Distributor Ovidiu CREANGĂ a venit cu inițiativa de a crea la Bălți Centre de competențe în domeniul IT pe mai multe tehnologii disponibile pe piață. Ideea de bază ar fi ca acești tinerii să învețe în instituțiile de învățământ locale,  și anume la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți,  iar soluțiile lor să fie implementate în RM, în special în mun. Bălți în special de către personalul local care să nu mai plece în străinătate.

Directorul executiv ATIC, Marina BZOVÎI a menționat faptul că industria tehnologiei informației și comunicațiilor este una dintre locomotivele creșterii economice ale țării. Acest lucru este confirmat și de cifrele Biroului Național de Statistică. Autoritățile responsabile, Ministerul Economiei și Infrastructurii în parteneriat cu mediul asociativ al sectorului TIC vor continua să depună eforturi suplimentare pentru a înregistra noi succese în acest domeniu. Mai mult, prin implementarea Foii de parcurs pentru digitizarea economiei și promovarea a comerțului  electronic, grup de lucru prezidat de ATIC, urmează să fie eliminate mai multe constrângeri în procesul modernizării tehnologice şi se vor adopta o serie de ajustări legislative întru susținerea sectorului TIC.

Administratorul Moldova IT Park Natalia DONȚU a scos în evidență faptul că numărul companiilor cu profil IT este în creștere și că numărul rezidenților Moldova IT Park din regiunea de nord este de ordinul zecilor și acest număr a crescut vizibil în ultima perioadă. De asemenea, ne imaginăm că în mun. Bălți există companii cu profil IT care nu sunt rezidenți Moldova IT Park, fapt cu care îi invităm să se alăture acestei inițiative minunate, care permite creșterea domeniului IT la nivel național.

Natalia GROSU, reprezenta companiei Draxlmaier a subliniat faptul că există o necesitate mare pentru soluții de digitalizare a proceselor tehnologice care există la companie.

Viorica POSTOLACHE, directoarea Nord Press Club, a venit cu un mesaj de salut pentru comunitatea IT, menționând importanța acestui domeniu pentru majoritatea sferelor de activitate social-economice, inclusiv jurnalismul. A fost dat un exemplu de colaborare între ACETI, Nord Press Club și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți prin obținerea de susținere financiară în baza proiectului susținut de Ambasada SUA, care constă în amenajarea unui studiou de jurnalism în cadrul USARB.

Directorul Colegiul Tehnic Feroviar din Bălți, Alexandru BELEACOV a menționat faptul că deși instituția care o conduce are profil mai mult tehnic totuși există și specialități care țin nemijlocit de programare. Iată de ce această sărbătoare a Zilei Internaționale a Programatorilor este una familiară. În acest sens colaborarea cu asociațiile cu profil IT sunt binevenite. ACETI este un exemplu care deși are abia un an de la fondare totuși a reușit să se afirme. Mai mulți elevi ai colegiului au participat cu interes la activitățile organizate de asociație, și asta este un foarte bine așa cum tinerii pasionați de IT trebuie să cunoască cât mai mult despre domeniul în care își programează cariera.

Directorul Școlii Profesionale nr. 5 din Bălți dna Lucia CARAIMAN a felicitat toți cei prezenți cu ocazia Zilei Internaționale a Programatorilor și a subliniat că colaborarea cu ACETI este una productivă. În acest sens a subliniat importanța activităților care au fost desfășurate cu implicarea companiilor IT locale dar și contribuția specialiștilor la avizarea planurilor de învățământ la specialitățile cu profil IT propuse pentru a fi aprobate la MECC.

Coordonatorul de proiecte în cadrul ATIC, Irina ORIOL, în mesajul său de salut a menționat faptul că este minunat că în Ziua Internațională a Programatorilor putem vorbi despre anumite rezultate de colaborare între ATIC și ACETI. În acest sens este vorba despre cursul de Frontend Development (72 ore) care s-a desfășurat în perioada de vacanță pentru tinerii pasionați de IT din mun. Bălți. Inițiativa este implementată în cadrul proiectului Optim – ”Oportunități prin Tehnologii și Inovație în Moldova” în regiunea Bălți. Vom menționa că această activitate a fost implementată la Bălți prin colaborarea ATIC și ACETI și implicarea mentorilor locali de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și compania USA Link System Bălți.

Menționăm că ACETI reunește reprezentanți ai companiilor IT din mun. Bălți, în vederea dezvoltării domeniului inovațiilor în inginerie și tehnologiilor digitale în Republica Moldova, în mod special în regiunea de nord. Prin organizarea acestui eveniment, ACETI a continuat dialogul între mediul academic și antreprenorial din domeniul tehnologiilor inovaționale din mun. Bălți.