DESPRE NOI

Suntem un grup de inițiativă, reunit pentru a crea o atmosferă de dezvoltare eficientă a domeniilor tehnologiilor inovaționale și comunicațiilor electronice.
Asociația pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologiilor Informaționale a fost lansată vineri, 13 septembrie 2019, cu ocazia Zilei Internaționale a Programatorilor. Fiind o asociaţie obştească, aceasta reprezintă o uniune nonguvernamentală, nonprofit, apolitică. Este constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, în vederea realizării comune a scopurilor propuse.
Membri pot deveni antreprenori din domeniul IT, cadre didactice și științifico-didactice, corpul tehnic și universitar , experți IT, elevi, parteneri de dezvoltare și alți doritori de a contribui la dezvoltarea domeniilor menționate.

ACETI a participat la consultările publice pe marginea unui proiect de deciziei a Consiliului municipal Bălţi

Evenimente Știre ACETI a participat la consultările publice pe marginea unui proiect de deciziei a Consiliului municipal Bălţi

Președintele ACETI, Ion BODRUG a fost invitat să participe la consultările publice pe marginea proiectului deciziei Consiliului municipal Bălţi „Cu privire la aprobarea Planului de Dezvoltare Economică Locală al municipiului Bălţi pentru anii 2020-2022, în cadrul proiectului „Primarii pentru Creștere Economică”.

În cadrul evenimentului președintele ACETI a venit cu propunerea de a promova domeniul IT și Ingineria în mun. Bălți într-un format trilateral Primăria mun. Bălți, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și Asociația pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologiilor Inovaționale.

În acest sens președintele ACETI a subliniat importanța organizării forumurilor tematice și elaborarea unui studiu a pieței muncii din mun. Bălți pe necesitățile de specialiști în domeniul IT și Inginerie.