DESPRE NOI

Suntem un grup de inițiativă, reunit pentru a crea o atmosferă de dezvoltare eficientă a domeniilor tehnologiilor inovaționale și comunicațiilor electronice.
Asociația pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologiilor Informaționale a fost lansată vineri, 13 septembrie 2019, cu ocazia Zilei Internaționale a Programatorilor. Fiind o asociaţie obştească, aceasta reprezintă o uniune nonguvernamentală, nonprofit, apolitică. Este constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, în vederea realizării comune a scopurilor propuse.
Membri pot deveni antreprenori din domeniul IT, cadre didactice și științifico-didactice, corpul tehnic și universitar , experți IT, elevi, parteneri de dezvoltare și alți doritori de a contribui la dezvoltarea domeniilor menționate.

Președintele ACETI desemnat membru CDSI USARB

MECC a desemnat 2 membri CDSI USARB.
Evenimente Știre Președintele ACETI desemnat membru CDSI USARB

În contextul expirării mandatelor membrilor Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională (CDSI) al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în calitatea sa de fondator al universității, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării  a desemnat două persoane în calitate de membri ai Consiliului instituțional:

  • Marin Ciobanu, administrator principala al Zonei Economice Libere Bălți;
  • Ion Bodrug, președinte al AO ”Asociația pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologiilor Inovaționale”.

Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, împreună cu Senatul, Consiliul Științific, Consiliul de Administrație, Rectorul și Consiliul facultăților, face parte din sistemul organelor de conducere ale Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

Durata mandatului membrilor CDSI este de 5 ani.