DESPRE NOI

Digital Innovation Hub of Moldova (DIH of Moldova) este un proiect creat în decembrie 2021 de către Asociația pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologiilor Inovaționale (ACETI), împreună cu un grup de companii IT regionale, naționale și internaționale, după modelul European Digital Innovation Hub din România, care asigură conexiuni dintre startupuri, investitori, acces la finanțări pentru transformare digitală, fiind în același timp și o platformă care conectează companiile din regiune cu profesioniști, viitori specialiști, furnizori și utilizatori.

Securitate cibernetică

DIH Activitati Securitate cibernetică
Digital Innovation Hub of Moldova (DIH of Moldova), reprezentat de către președintele ACETI Ion BODRUG, a întreprins o vizită în raionul Glodeni pentru a sensibiliza reprezentanții APL-urilor, dar și a mediului de afaceri privind necesitatea de dezvoltare a capacităților organizațiilor pentru prevenirea și reacția urgentă la incidentele de securitate cibernetică.
Această activitate a DIH of Moldova a fost posibilă grație inițiativei companiei Reliable Solutions Distributor din cadrul ACETI și susținută de președintele raionului Glodeni dl. Ion Cojocari și primara orașului Glodeni d-na Stela Onutu.
Digital Innovation Hub of Moldova (DIH of Moldova) este un proiect creat în decembrie 2021 de către ACETI, împreună cu un grup de companii IT regionale, naționale și internaționale.
DIH of Moldova este implementat în cadrul Proiectului Tehnologiile Viitorului – Innovate Moldova (finanţat de USAID Moldova şi Embassy of Sweden in Chisinau).