DESPRE NOI

Suntem un grup de inițiativă, reunit pentru a crea o atmosferă de dezvoltare eficientă a domeniilor tehnologiilor inovaționale și comunicațiilor electronice.
Asociația pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologiilor Informaționale a fost lansată vineri, 13 septembrie 2019, cu ocazia Zilei Internaționale a Programatorilor. Fiind o asociaţie obştească, aceasta reprezintă o uniune nonguvernamentală, nonprofit, apolitică. Este constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate, în vederea realizării comune a scopurilor propuse.
Membri pot deveni antreprenori din domeniul IT, cadre didactice și științifico-didactice, corpul tehnic și universitar , experți IT, elevi, parteneri de dezvoltare și alți doritori de a contribui la dezvoltarea domeniilor menționate.

Colaborare ACETI și Clubul Kiwanis Galați

Evenimente Colaborare ACETI și Clubul Kiwanis Galați
Cu bucurie și recunoștință vreau să-i mulțumesc dnei Tudosa Valeria guvernator Kiwanis Galați România pentru posibilitatea de ajuta tinerii talentați din Republica Moldova.
Acordarea Bursei Kiwanis în Republica Moldova a fost posibilă grație colaborării ACETI și Clubul Kiwanis Galați (România) intermediată de Ina Paladi, membra Kiwanis Internațional.
Daniil Kononov (elev, clasa X-a, Liceul Teoretic „D. Cantemir” din mun. Bălți) și Andrei Arapu (elev, clasa a XI-a, Liceul Teoretic „M. Eminescu” din or. Drochia) au devenit Bursieri Kiwanis.
În premieră elevilor pasionați de tehnologii inovaționale (premianți la concursurile școlare de informatică) din Republica Moldova este acordată Bursa Kiwanis (premiul bănesc). Bursa Kiwanis este lunară și se acordă elevilor timp de un an de studiu pentru rezultate remarcabile înregistrate la concursurile școlare.
ACETI susține tinere talente din Republica Moldova în domeniul tehnologiilor inovaționale.