DESPRE NOI

Digital Innovation Hub of Moldova (DIH of Moldova) este un proiect creat în decembrie 2021 de către Asociația pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologiilor Inovaționale (ACETI), împreună cu un grup de companii IT regionale, naționale și internaționale, după modelul European Digital Innovation Hub din România, care asigură conexiuni dintre startupuri, investitori, acces la finanțări pentru transformare digitală, fiind în același timp și o platformă care conectează companiile din regiune cu profesioniști, viitori specialiști, furnizori și utilizatori.

ANUNȚ! Coordonator local or. Bălți în cadrul proiectului „Clubul Tinerilor Makeri” (part time)

Evenimente Anunțuri ANUNȚ! Coordonator local or. Bălți în cadrul proiectului „Clubul Tinerilor Makeri” (part time)
 1. Scopul proiectului:
Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC) în colaborare cu Asociația pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologiilor Inovaționale (ACETI) cu suportul financiar al LED (Liechtenstein Development Service) anunță despre lansarea concursului pentru identificarea Coordonatorului local or. Bălți în cadrul proiectului „Clubul Tinerilor Makeri” (part time) pentru perioada Septembrie 2021 – August 2024.

Scopul principal al proiectului este sprijinirea studenților din școlile profesionale și colegiile din or. Chișinău, or. Cahul și or. Bălți în dezvoltarea competențelor tehnice prin intermediul activităților practice, realizate într-un mediu modern, tehnologizat, care promovează experimentarea și colaborarea. Proiectul include o serie de activități extracurriculare, realizate într­un mod de învățare non-formal, inclusiv activități distractive, care necesită aplicarea practică a științei, tehnologiei și a meșteșugurilor (inclusiv mecanică, electricitate, electronică). În afară de abilitățile tehnice, studenții își vor putea consolida și abilitățile ,,soft skills” esențiale, precum: soluționarea problemelor, gândirea critică, abilitățile digitale de bază și lucrul în echipă.

 1. Scopul poziției:

Coordonatorul local va fi responsabil pentru organizarea și monitorizarea realizării obiectivelor proiectului în or. Bălți prin coordonarea eficientă a activităților planificate.

 1. Responsabilități generale:
 • va fi responsabil de buna funcționare și organizare a Clubului Tinerilor Makeri în or. Bălți;
 • va contribui la identificarea și motivarea studenților din cadrul școlilor profesionale și colegiilor din or. Bălți de a participa la activitățile proiectului;
 • va fi implicat în procesul de identificare a mentorilor pentru tinerii implicați în calitate de beneficiari ai proiectului;
 • va monitoriza calitatea serviciilor prestate de formatorii și consultanții implicați în activitățile de instruire și consultanță planificate;
 • va susține organizarea evenimentelor și atelierelor locale;
 • va menține comunicarea cu toți participanții proiectului;
 • va asigura completarea și transmiterea în timp util și corectă a tuturor rapoartelor narative și financiare;
 • va stabili parteneriate cu partenerii locali (instituții de învățămînt, agenți economici etc.);
 • va participa la activități de monitorizare a indicatorilor de progres a proiectului;
 • va realiza deplasări periodice la sediul partenerilor și în or. Chișinău.
 1. Livrabile:
 • nr. de tineri împlicați în activitățile proiectului;
 • nr. de evenimente locale organizate;
 • rapoarte narrative și financiare semestriale;
 • materiale promoționale elaborate și distribuite.
 1. Raportarea:

Coordonatorul local va raporta direct Managerului de Proiect. Totodată, Coordonatorul local va coopera și comunica activ cu întreaga echipă a proiectului.

 1. Cerințe:
 • Studii superioare de licență în domeniul tehnologiilor informaționale, management, marketing, business și administrare, relații internaționale, științe politice sau științe sociale;
 • Cel puțin 2 ani de experiență profesională;
 • Abilități excelente de comunicare în limbile: română, rusă și engleză (vorbit, citit, scris);
 • Cunoașterea aplicațiilor PC Office (Word, Excel, Outlook, Power Point);
 • Cunoștințe în Social Media Marketing și design grafic vor constitui un avantaj.
 1. Locul de muncă:
 • Sediul Universității de Stat „Alecu Russo” din or. Bălți
 • Contractul de muncă va fi încheiat pentru perioada determinată, cu posibilitatea extinderii acestuia.
 1. Procesul de aplicare:

Candidații interesați vor transmite CV-ul pe următoarele adrese osuruceanu@ict.md, ymc@ict.md și info@aceti.md până la 01.10.2021. Subiectul e-mailului va include următoarea informație: Nume / Prenume / Coordonator local or. Bălți „Clubul Tinerilor Makeri”.